^ Powrót
facebook
Back
Data:
23.05.2019     
Wydarzenie:
Spływ Powstańczy Olzą
Osoba kontaktowa:
GCKG
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
tel. +48 32 4511 687, wew. 10, gsm 668 306 168